O spoločnosti

História spoločnosti


Spoločnosť Inter.Real Trade s.r.o. bola založená v septembri 2009 v rámci diverzifikácie podnikateľskej činnosti materskej spoločnosti Inter.Group Košice, s.r.o., ktorá pôsobí okrem iného aj na realitnom trhu od roku 2006. Inter.Group Košice, s.r.o. počas svojej existencie získala bohaté odborné skúsenosti pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností, ktorých celková hodnota presahuje 11 miliónov EUR. Zárukou kvality poskytnutých služieb je spokojnosť jej klientov, ktorým spoločnosť okrem základného sprostredkovania zabezpečila prostredníctvom vlastných alebo externých personálnych kapacít komplexné poradenstvo v oblasti právnej a daňovej optimalizácie.
Súčasnosť


Vzhľadom na to, že materská spoločnosť Inter.Group Košice, s.r.o. sa rozhodla rozšíriť svoj okruh pôsobenia na realitnom trhu aj na oblasť tzv. bežných realít ako je sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja bytov a domov, došlo k odčleneniu realitných aktivít a vzniku samostatnej spoločnosti Inter.Real Trade s.r.o.


Účelom novozaloženej spoločnosti je pokračovať v kvalitnom poskytovaní realitných služieb a priniesť do tejto oblasti trhu inovatívne myšlienky a postupy, ktorých podstata bude spočívať na kvalitnom odbornom individuálnom prístupe ku každému klientovi a transparentnom zabezpečení sprostredkovaných obchodov.


Jedným z inovatívnych prístupov našej spoločnosti je prehľadné zverejnenie výšky našej provízie, aby naši klienti mali istotu, že kúpne ceny nehnuteľností nie sú umelo a neprehľadne navýšené realitnou kanceláriou s čím sa v praxi často stretávame.


Našim cieľom nie je jednorazová neprimerane navýšená tržba na jednom sprostredkovaní, ale spokojnosť na strane klienta, a to počnúc výškou našej provízie až po samotné realizovanie všetkých služieb. Práve tento prístup je podľa nášho názoru základom budovania dobrého a stabilného mena našej spoločnosti na realitnom trhu.


V dnešnej dobe môžeme spokojne povedať, že po takmer 2 rokoch samostatného pôsobenia sa spoločnosť Inter.Real Trade s.r.o. úspešne etablovala na realitnom trhu. V súčasnosti navyše vieme zabezpečiť naším klientom kompletnú rekonštrukciu nehnuteľnosti spolu s možnosťou jej financovania. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť sa neustále vyvíja vpred, pripravuje spolu s jej materskou firmou a ďalšími investormi developerský projekt zameraný na výstavbu bytov s celkovou úžitkovou výmerou okolo 3 000 m2.