Služby a Cenník

Naša realitná kancelária ponúka svojím klientom viaceré možnosti využitia rozsahu našich realitných služieb. Uvedomujeme si rôznorodosť potrieb klientov ako aj rozdielne situácie, ktoré vznikajú pri jednotlivých kúpach či predajoch. Vzhľadom na to sme zhrnuli ponuku našich služieb do dvoch základných balíkov, a to :
1. Balík KLASIK : 5,00 % z celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti


Pri výbere tohto balíka služieb, klientom bude poskytnuté klasické sprostredkovanie kúpy, prenájmu resp. predaja nehnuteľnosti za províziu, ktorej výška je uvedená v tabuľke. V rámci tohto balíka služieb klientom zabezpečujeme : • vyhľadanie najvhodnejšej nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta

 • v prípade záujmu zabezpečenie 3D alebo virtuálnej obhliadky nehnuteľnosti

 • zabezpečenie obhliadky nehnuteľnosti a súčinnosti predávajúceho s kupujúcim

 • podľa potrieb klienta aktuálny výpis z LV alebo katastrálnej mapy

 • služby renomovanej advokátskej kancelárie Vašiv & Partners, vrátane osobného stretnutia s advokátom kancelárie, prípravu a realizáciu potrebných zmlúv advokátskou kanceláriou, právne poradenstvo zamerané na zákonné povinnosti predávajúceho a kupujúceho, autorizáciu kúpnej zmluvy, v rámci ktorej zodpovednosť za spôsobenú škodu predávajúcemu alebo kupujúcemu preberá advokátska kancelária

 • úhradu všetkých poplatkov za úradné overenie podpisov na zmluvných dokumentoch

 • zastupovanie na katastrálnom konaní podľa potrieb klientov

 • sprostredkovanie a poradenstvo pri získaní hypotekárneho úveru od akejkoľvek banky

 • zabezpečenie krátkodobého financovania kúpy nehnuteľnosti

 • preberací protokol

 • usmernenie o postupe pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií

 • sprostredkovanie znalca za účelom vyhotovenia znaleckého posudku


 


2. Balík MINI : 300,00 EUR


Balík MINI je určený pre klientov, ktorí si vlastnou činnosťou našli svoju nehnuteľnosť a potrebujú iba vypracovať príslušné dokumenty a trochu usmerniť ako postupovať pred a po kúpe, prenájme či predaji nehnuteľnosti. V rámci tohto balíka si naši klienti môžu zakúpiť vzorové zmluvy (kúpna, darovacia zmluva alebo nájomná), vzorový návrh na vklad vlastníckeho práva a vzorový preberací protokol, spolu s podrobným návodom na vyplnenie týchto dokumentov aj usmernením ako postupovať pred a po realizácii prevodu vlastníckeho práva.


 
UPOZORNENIE !!!


Cena nehnuteľností môže byť uvedená bez našej provízie, okrem prípadov výslovne uvedených v detaile nehnuteľnosti !!!


 


Ďalšie výhody, ktoré vieme naším klientom ponúknuť:


1. Individuálny prístup ku každému klientovi


Naša spoločnosť Vám garantuje individuálny prístup ku každému klientovi. Naši makléri posúdia Vaše konkrétne požiadavky, preveria možnosti trhu a ponúknu Vám spôsob realizácie.


2. Právne služby


Právny servis Vám v rámci svojich služieb ponúka každá realitná kancelária, avšak ten spočíva iba v príprave potrebných zmlúv a návrhu na vklad, ale nie v osobnom stretnutí s advokátom, ktorý by vedel poskytnúť právne poradenstvo pre konkrétne individuálne potreby klientov. Naša spoločnosť ako jediná Vám zabezpečí služby renomovanej advokátskej kancelárie, v rámci ktorých máte zabezpečené osobné stretnutie s advokátom, autorizáciu zmluvy, poskytnutie prehľadu zákonných povinností kupujúceho a predávajúceho.


Čo je autorizácia zmluvy? Autorizáciou zmluvy je v zmysle §1a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Advokát takýmto spôsobom zodpovedá za uzatvorenú zmluvu a za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zanedbaním niektorej z povinností advokáta. Zároveň správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či údaje z LV sú správne, či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu a neskúma obsahovú stránku zmluvy, čím sa celé konanie mnohonásobne zrýchli.


3. Krátkodobé financovanie


Našli ste byt, po ktorom túžite, potrebujete hypotéku, no proces v banke je zdĺhavý a predávajúci nechce počkať? Pomôžeme Vám! Po vzájomnej dohode kúpime Váš vysnený byt, počkáme do schválenia Vašej hypotéky a následne Vám byt bez predáme.


4. Možnosť odkúpenia Vašej nehnuteľnosti


Potrebujete rýchlo predať Váš byt a na trhu sa nenachádza žiadny záujemca? Alebo sa snažíte dlhodobo predať byt a nedarí sa Vám to? Odkúpime Váš byt! A Vy budete určite spokojný.