Home | Sitemap
gb ru

Služby a Cenník


Naša realitná kancelária ponúka svojím klientom viaceré možnosti využitia rozsahu našich realitných služieb. Uvedomujeme si rôznorodosť potrieb klientov ako aj rozdielne situácie, ktoré vznikajú pri jednotlivých kúpach či predajoch. Vzhľadom na to sme zhrnuli ponuku našich služieb do dvoch základných balíkov, a to :

 • Balík "KLASIK"
 • Balík "MINI"


Cenník služieb


Cena nehnuteľnosti v € Balík KLASIK Balík MINI
do 24.999,- 1.500,- € 300,- €
od 25.000,- do 99.999,- 2.000,- € 300,- €
nad 100.000,- 2 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti 300,- €
prenájom 1 mesačné nájomné 100,- €

UPOZORNENIE !!!

Cena nehnuteľností môže byť uvedená bez našej provízie, okrem prípadov výslovne uvedených v detaile nehnuteľnosti !!!

1. Balík KLASIK

Pri výbere tohto balíka služieb, klientom bude poskytnuté klasické sprostredkovanie kúpy, prenájmu resp. predaja nehnuteľnosti za províziu, ktorej výška je uvedená v tabuľke. V rámci tohto balíka služieb klientom zabezpečujeme :

 • vyhľadanie najvhodnejšej nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta
 • zabezpečenie obhliadky nehnuteľnosti a súčinnosti predávajúceho s kupujúcim
 • podľa potrieb klienta aktuálny výpis z LV alebo katastrálnej mapy
 • služby renomovanej advokátskej kancelárie Vašiv & Partners, vrátane osobného stretnutia s advokátom kancelárie, prípravu a realizáciu potrebných zmlúv advokátskou kanceláriou, právne poradenstvo zamerané na zákonné povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ako aj poradenstvo zamerané na daňovú optimalizáciu daňových povinností
 • úhradu správnych poplatkov pre katastrálne konanie súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
 • úhradu poplatkov pri prevode členských práv a povinností v bytovom družstve do výšky 100,- €
 • úhradu všetkých poplatkov za overenie podpisov na zmluvných dokumentoch
 • zastupovanie na katastrálnom konaní podľa potrieb klientov
 • zabezpečenie vyhlásenia, že k predávanej nehnuteľnosti nie sú nedoplatky
 • poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla pri prevode vlastníckeho práva vzniknúť
 • sprostredkovanie a poradenstvo pri získaní hypotekárneho úveru od akejkoľvek banky
 • zabezpečenie krátkodobého financovania kúpy nehnuteľnosti
 • preberací protokol
 • usmernenie o postupe pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií
 • usmernenie o povinnostiach kupujúceho a predávajúceho pri dani z nehnuteľnosti
 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku

2. Balík MINI

Balík MINI je určený pre klientov, ktorí si vlastnou činnosťou našli svoju nehnuteľnosť a potrebujú iba vypracovať príslušné dokumenty a trochu usmerniť ako postupovať pred a po kúpe, prenájme či predaji nehnuteľnosti. V rámci tohto balíka si naši klienti môžu zakúpiť vzorové zmluvy (kúpna, darovacia zmluva alebo nájomná), vzorový návrh na vklad vlastníckeho práva a vzorový preberací protokol, spolu s podrobným návodom na vyplnenie týchto dokumentov aj usmernením ako postupovať pred a po realizácii prevodu vlastníckeho práva.

Ďalšie výhody, ktoré vieme naším klientom ponúknuť:
1. Individuálny prístup ku každému klientovi

Naša spoločnosť Vám garantuje individuálny prístup ku každému klientovi. Naši makléri posúdia Vaše konkrétne požiadavky, preveria možnosti trhu a ponúknu Vám spôsob realizácie.

2. Právne služby

Právny servis Vám v rámci svojich služieb ponúka každá realitná kancelária, avšak ten spočíva iba v príprave potrebných zmlúv a návrhu na vklad, ale nie v osobnom stretnutí s advokátom, ktorý by vedel poskytnúť právne poradenstvo pre konkrétne individuálne potreby klientov. Naša spoločnosť ako jediná Vám začína ponúkať služby renomovanej advokátskej kancelárie v rámci ktorých máte zabezpečené osobné stretnutie s advokátom, autorizáciu zmluvy, poskytnutie prehľadu zákonných povinností kupujúceho a predávajúceho a poradenstvo so zameraním na daňovú optimalizáciu.

Čo je autorizácia zmluvy? Autorizáciou zmluvy je v zmysle §1a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Advokát takýmto spôsobom zodpovedá za uzatvorenú zmluvu a za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zanedbaním niektorej z povinností advokáta. Zároveň správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či údaje z LV sú správne, či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu a neskúma obsahovú stránku zmluvy, čím sa celé konanie mnohonásobne zrýchli.

3. Krátkodobé financovanie

Našli ste byt, po ktorom túžite, potrebujete hypotéku, no proces v banke je zdĺhavý a predávajúci nechce počkať? Pomôžeme Vám! Kúpime Váš vysnený byt, počkáme do schválenia Vašej hypotéky a následne Vám byt bez navýšenia ceny predáme.

4. Možnosť odkúpenia Vašej nehnuteľnosti

Potrebujete rýchlo predať Váš byt a na trhu sa nenachádza žiadny záujemca? Alebo sa snažíte dlhodobo predať byt a nedarí sa Vám to? Odkúpime Váš byt! A Vy budete určite spokojný.
Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk

Novostavba - IBV PLOSKÉ

Novostavba - IBV PLOSKÉ
 • Viac Informácií :
 • 0905 42 20 43

Nové rodinné domy 9 km od Košíc . viac »

Máte DLHY a hrozí Vám DRAŽBA ? Pomôžeme Vám !!!
0905 42 20 43

AUTORIZÁCIA ZMLÚV

AUTORIZÁCIA ZMLÚV
 • POISTENIE ZODPOVEDNOSTI !
 • Zrýchlené katastrálne konanie
 • Možnosť úschovy kúpnej ceny !

Advokátska kancelária Vašiv & Partners s.r.o. vám zabezpečí maximálnu právnu ochranu prevodu vlastníckeho práva ...viac »

www.interreal.sk

www.interreal.sk